visualitzar

Durant la realització d'una obra necessito unes estones per "estar" a l'obra... amb això em refereixo a passar una estona sola en el lloc, sense pressa i imaginar-me que visc allà, i que el que hem projectat anteriorment realment quedarà d'aquella manera...

Necessito visualitzar el projecte al lloc, perquè quan va agafant forma (sobretot si has modficat alguna distribució) és quan tens marge per modificar alguna cosa, potser ara "veus" que un material no ha d'acabar en aquell punt sinó més endavant, o els sostres s'han de dibuixar diferents per racionalitzar-ho al màxim.

També d'aquesta manera pots evitar elements supèrflus, i amb això em refereixo a tapetes, marcs, sòcols, o elements totalment innecessaris... un projecte, i sobretot una vivenda ha de tenir els elements estrictament necessaris. I si es vol fer algun element decoratiu ha de tenir un sentit concret. Cal tenir en compte que allà hi ha de viure algú, i que aquest serà qui li donarà vida a la vivenda.

Per això també és important conèixer el propietari. Per mi és essencial, mentre s'està projectant, tenir present qui habitarà aquell espai, i l'espai s'ha d'adaptar a aquesta persona o família o usuaris... 

I amb això vull dir, que un projecte ha de tenir una línia molt clara i sobretot coherència des de l'inici fins que és habitat.

I això és el que faré aquesta setmana VISUALITZAR!!

Escribir comentario

Comentarios: 0